“Το συγκεκριμένο μέτρο – πέραν του ότι απαντά σε πιεστικές ανάγκες – περιλαμβάνει και μια σειρά από θετικά στοιχεία, σε επίπεδο σχεδιασμού”, ανέφερε, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην e-εκδήλωση ΕΒΕΑ-ΕΓΔΙΧ με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 9 ΜΗΝΩΝ».